องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
แอโรบิกโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
[ ดูทั้งหมด ]

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 3 คน
เมื่อวาน 6 คน
อาทิตย์นี้ 44 คน
เดือนนี้ 200 คน
ปีนี้ 31656 คน
ทั้งหมด 35726 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (29-12-57)
  กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2559
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จัดกิจกรรมวันแม่  ประจำปี 2559  โดยมี นายศรายุทธ  พูขุนทด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ให้เกียรติเป็นประธานเ...
 
  กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2559
  กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
  ประมวลภาพโครงการเรียนสนุกไม่มีเหา (งานกองทุนหลักป...
  ประมวลภาพโครงการสานฝันผู้ยากไร้ในต่างจังหวัด
  ประมวลภาพ โครงการพอเพียงนำหน้า ชราสุขใจ ใส่ใจสุข...
  ประมวลภาพ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี...
  โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์การบริหารส่วนตำ...
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
  โครงการอบรมและศึกษาดูงานการเสริมสร้างการประกอบอาชี...
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.