องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบล
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.( LPA)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สำนักตะคร้อ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประมวลจริยธรรม อบต.สำนักตะคร้อ
การควบคุมภายใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้
 
แอโรบิกโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี2561
       องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ประจำปี  2561  ระหว่างวันที่  19 - 22  เมษายน 2561  ณ  สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเทพารัก...
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี2561
  โครงการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เทิดทูนคนโคร...
  พิธีมอบอนุบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
  โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปี 2561
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
  โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
  การรณรงค์ทำความสะอาดตามนโยบายจังหวัด "โคราชเมืองสะ...
  การประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุ...
  โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี 2560
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้