วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสระวัดหนองโพธิ์ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองโคกเต่า ถึงดอนตาวิง บ้านวังกะทะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างขุดลอกคลองสายโกรกผึ้ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างเปลี่ยนอะไหล่ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 88-2854 และรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 3ท5548 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2562
จ้างประเมินความพีงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างขุดลอกสระวัดหนองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
อาหารเสริม (นม)