วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 และรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 3ท -5548 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขฉ 4320 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ (พื้นที่ หมู่ที่ 14 จำนวน 1 บ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างติดตั้งผ้าม่านอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ (พื้นที่ หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างขุดลอกคลองชันโพรงตอนล่าง หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างขุดลอกคลองสายตะหลุกเตย บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างขุดลอกคลองขุนชนะตอนบน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างขุดลอกคลองสายเกาะหินปูน บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง