องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
11 คู่มือ : การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 2 มิ.ย. 2559 ]
12 คู่มือ : การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน [ 2 มิ.ย. 2559 ]
13 คู่มือ : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 2 มิ.ย. 2559 ]
14 คู่มือ : การแจ้งขุดดิน [ 2 มิ.ย. 2559 ]
15 คู่มือ : การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 2 มิ.ย. 2559 ]
16 คู่มือ : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 2 มิ.ย. 2559 ]
17 คู่มือ : การแจ้งถมดิน [ 2 มิ.ย. 2559 ]
18 คู่มือ : การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 2 มิ.ย. 2559 ]
19 คู่มือ : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 2 มิ.ย. 2559 ]
20 คู่มือ : การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2559 ]
 
|1หน้า 2|3