องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
31 ประกาศประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร [ 3 มิ.ย. 2557 ]
32 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 3 มิ.ย. 2557 ]
33 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักระบายน้ำบ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 3 มิ.ย. 2557 ]
34 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 29 พ.ค. 2557 ]
35 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ - อุปกรณ์การศึกษา จำนวน 108 รายการ [ 29 พ.ค. 2557 ]
36 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 [ 29 พ.ค. 2557 ]
37 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำนักตะคร้อ [ 29 เม.ย. 2557 ]
38 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านหัวสระ - บ้านเทพารักษ์ หมู่ 4 - 14 [ 1 เม.ย. 2557 ]
39 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ [ 1 เม.ย. 2557 ]
40 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ [ 1 เม.ย. 2557 ]
41 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 , 8 , 10 , 12 [ 1 เม.ย. 2557 ]
42 ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน [ 12 มี.ค. 2557 ]
43 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงและซ่่อมแซมรถบรรทุกน้ำ [ 26 ก.พ. 2557 ]
44 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน [ 22 ม.ค. 2557 ]
45 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 2 [ 20 ม.ค. 2557 ]
46 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 28 รายการ [ 23 ธ.ค. 2556 ]
47 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.สำนักตะคร้อ [ 18 ต.ค. 2556 ]
48 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งครบชุด หมู่ที่ 8 บ้านเหนองโพธิ์เหนือ จำนวน 1 ชุด [ 7 ต.ค. 2556 ]
49 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 [ 15 ส.ค. 2556 ]
50 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 15 ส.ค. 2556 ]
51 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถนอมเขต หมู่ที่ 13 [ 15 ส.ค. 2556 ]
52 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักระบายน้ำบ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 15 ส.ค. 2556 ]
53 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำนักตะคร้อ หมู่ 1 [ 11 ก.ค. 2556 ]
54 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 11 ก.ค. 2556 ]
55 ประกาศสอบราคาจ้างโาครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 11 ก.ค. 2556 ]
56 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโพธิ์เหนือ หมู่ 8 [ 11 ก.ค. 2556 ]
57 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 11 ก.ค. 2556 ]
58 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 11 ก.ค. 2556 ]
59 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งใหญ่ หมู่ 2 บ้านหนองโพธิ์ [ 19 มิ.ย. 2556 ]
60 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาบ้านโนนสม่บูรณ์ หมู่ 7 [ 19 มิ.ย. 2556 ]
 
|1หน้า 2|3