องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
61 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างหอถังส่งน้ำบ้านเทพารักษ์ หมู่ 14 [ 19 มิ.ย. 2556 ]
62 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ [ 27 พ.ค. 2556 ]
63 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 27 พ.ค. 2556 ]
64 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ [ 27 พ.ค. 2556 ]
65 ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ท่ี่ 6 [ 27 พ.ค. 2556 ]
66 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลสำนักตะคร้อ [ 26 เม.ย. 2556 ]
67 ผลการพิจารณาผลประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 31 ต.ค. 2555 ]
68 การตรวจรับการจ้างตามโครงการจ้างเหมาล้างท่อ /ลอกรางระบายน้ำและสิ่งปฏิกูลในตำบลสำนักตะคร้อ [ 25 ก.ย. 2555 ]
69 การตรวจรับการจ้างตามโครงการจ้างเหมาวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำและสิ่งปฏิกูล หมู่ 16 บ้านสำนักต [ 25 ก.ย. 2555 ]
70 การตรวจรับการจ้างตามโครงการจ้างเหมาโครงการขยายเฟสไฟฟ้าระบบ 3 เฟส [ 25 ก.ย. 2555 ]
71 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 [ 17 ก.ย. 2555 ]
72 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 7 ก.ย. 2555 ]
73 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 [ 7 ก.ย. 2555 ]
74 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 [ 7 ก.ย. 2555 ]
75 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 7 ก.ย. 2555 ]
76 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพศาสตรา หมู่ที่ 3 [ 7 ก.ย. 2555 ]
77 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 7 ก.ย. 2555 ]
78 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 7 ก.ย. 2555 ]
79 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังสายหนองกก หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ [ 7 ก.ย. 2555 ]
80 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถนอมเขต หมู่ที่ 13 [ 7 ก.ย. 2555 ]
81 ารตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชุมชนพัฒนา [ 7 ก.ย. 2555 ]
82 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโพธิ์ [ 7 ก.ย. 2555 ]
83 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างคืนน้ำให้แผ่นดินเทิดไท้องค์ราชันย์ หมู่ที่ 1 [ 7 ก.ย. 2555 ]
84 การตรวจรับการจ้างตามโครงการจ้างเหมาล้างท่อ /ลอกรางระบายน้ำและสิ่งปฏิกูล หมู่ 16 [ 31 ส.ค. 2555 ]
 
|1|2หน้า 3