องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
71 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพศาสตรา หมู่ที่ 3 [ 7 ก.ย. 2555 ]
72 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 7 ก.ย. 2555 ]
73 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 7 ก.ย. 2555 ]
74 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังสายหนองกก หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ [ 7 ก.ย. 2555 ]
75 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถนอมเขต หมู่ที่ 13 [ 7 ก.ย. 2555 ]
76 ารตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชุมชนพัฒนา [ 7 ก.ย. 2555 ]
77 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโพธิ์ [ 7 ก.ย. 2555 ]
78 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างคืนน้ำให้แผ่นดินเทิดไท้องค์ราชันย์ หมู่ที่ 1 [ 7 ก.ย. 2555 ]
79 การตรวจรับการจ้างตามโครงการจ้างเหมาล้างท่อ /ลอกรางระบายน้ำและสิ่งปฏิกูล หมู่ 16 [ 31 ส.ค. 2555 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8