วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายชุมชนพัฒนา ถึงวัดธรรมจักษุ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายลานศรีวิพัฒน์ หมู่ที่ ๘ ไปถึงถนนโคกหนองไอ้คง หมู่ที่ ๙ วังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายโคกไอ้คง ถึงสายโกรกดินแดง หมู่ที่ ๑๓ บ้านถนอมเขต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายหนองโคกเต่า ถึงดอนตาวิง 1 หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๓ท - ๕๕๔๘ และอีแต๋น หมายเลขทะเบียน ฆฆ ๒๓๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เกษตร เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ รุ่น Ep-๑๕๕R พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านทำนบเทวดา) กรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง