วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2562
จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสระวัดหนองโพธิ์ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองโคกเต่า ถึงดอนตาวิง บ้านวังกะทะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างขุดลอกคลองสายโกรกผึ้ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างเปลี่ยนอะไหล่ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 88-2854 และรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 3ท5548 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง