การตรวจรับการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิบภายในตำบลสำนักตะคร้อ จำนวน 3 จุด [ 7 พ.ย. 2566 ]
.......................................................................................................................................................
การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปัญญา บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 31 ต.ค. 2566 ]
.......................................................................................................................................................
การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแพรวา บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 27 ต.ค. 2566 ]
.......................................................................................................................................................