ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด สพฐ. [ 17 พ.ค. 2567 ]
.......................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ Printer)กองคลัง [ 8 พ.ค. 2567 ]
.......................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่อง Printer)(กองคลัง) [ 7 พ.ค. 2567 ]
.......................................................................................................................................................