แนวทางปฏิบัติการคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

  ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำนักตะคร้อ เข้าศึกษาเรียนรู้สมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท.1สวนสมุนไพร อบต.สำนักตะคร้อ

  โครงการการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ