องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา  โดยการกำจัด  ลอกคลองที่มีผักตบชวา  หนาแน่น  ทำให้การระบายน้ำในลำคลองไม่สะดวกทำให้ไม่สามารถใช้งานได้  จึงได้เกิดเป็นโครงการนี้ขึ้น  และได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการภายในอำเภอเทพารักษ์  ได้แก่  พนักงานเจ้าหน้าที่ของอำเภอเทพารักษ์  เกษตรอำเภอ  พนักงานส่วนตำบล  สมาชิกสภาฯ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ร่วมกันลอกคลอง  จนทำให้การระบายน้ำในคลองสะดวก  น้ำก็สามารถนำไปใช้ได้