องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบล
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.( LPA)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สำนักตะคร้อ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประมวลจริยธรรม อบต.สำนักตะคร้อ
การควบคุมภายใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้
ผลการประเมินความพึงพอใจ
 
แอโรบิกโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และวันต้นไม้แห่งชาติ
       องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และวันต้นไม้แห่งชาติ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยมีเป้าหมาย เพื่อ ให้ประชาช...
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และวันต้นไม้แห่งชาติ
  ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการประเมิน ITA
  ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
  โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี 2562
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเ...
  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
  ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
  โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร...
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดต...
  โครงการหนูน้อยนักปฏิบัติธรรม
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้