องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบล
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.( LPA)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สำนักตะคร้อ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประมวลจริยธรรม อบต.สำนักตะคร้อ
การตรวจสอบภายใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้
ผลการประเมินความพึงพอใจ
 
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
       องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พ่อค้าแม่ค้า  ประชาชนตำบลสำนักตะคร้อ  และตำบลใกล้เคียง  ที่ให้ความ...
 
  โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
  ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ...
  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องจากได้...
  โครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2563
  โครงการกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
  โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร...
  โครงการส่งเสริมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
  โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบป...
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอง...
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และวันต้นไม้แห่งชาติ
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้