องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานการประชุม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 ประจำปี พ.ศ.2561 ลว. 15 สิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]
2 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี พ.ศ.2561 ลว. 6 สิงหาคม 2561 [ 14 ส.ค. 2561 ]
3 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ลว. 30 เมษายน 2561 [ 10 พ.ค. 2561 ]
4 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2561 [ 6 มี.ค. 2561 ]
5 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลว 28 เมษายน 2560 [ 5 พ.ค. 2560 ]
6 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลว 24 กุมภาพันธ์ 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]
7 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ลว 9 ธันวาคม 2559 [ 15 ธ.ค. 2559 ]
8 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ลว 25 พฤศจิกายน 2559 [ 17 พ.ย. 2559 ]
9 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ลว 25 ตุลาคม 2559 [ 2 พ.ย. 2559 ]
10 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ลว 15 สิงหาคม 2559 [ 22 ส.ค. 2559 ]
11 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ลว 5 สิงหาคม 2559 [ 12 ส.ค. 2559 ]
12 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ลว 2 มิถุนายน 2559 [ 8 มิ.ย. 2559 ]
13 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ลว 30 พฤษภาคม 2559 [ 6 มิ.ย. 2559 ]
14 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลว 19 กุมภาพันธ์ 2559 [ 25 ก.พ. 2559 ]
15 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลว 5 กุมภาพันธ์ 2559 [ 10 ก.พ. 2559 ]