องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 8 ก.ย. 2563 ]
2 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกคลองลำกุ้งกั้ง บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 [ 24 ส.ค. 2563 ]
3 การตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมีมล หมู่ที่ 15 [ 24 ส.ค. 2563 ]
4 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 21 ส.ค. 2563 ]
5 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาบาดาล หมู่ที่ 7 [ 19 ส.ค. 2563 ]
6 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนางสาวนิราวรรณ ถึง บ้านนางพรสวรรค์ หมู่ที่ 11 จำนวน 1 โครงการ [ 19 ส.ค. 2563 ]
7 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยรุ่งสว่าง หมู่ที่ 4 [ 18 ส.ค. 2563 ]
8 การตรวจรับการจ้างตามโครงการงานเป่าล้างและจัดหาเครื่องสูบน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ (พื้นที่ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2563 ]
9 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกคลองลำชันโพรงตอนล่าง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 [ 14 ส.ค. 2563 ]
10 ขยายระยะเวลารับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]
11 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 6 [ 5 ส.ค. 2563 ]
12 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งสุริยา หมู่ที่ 3 [ 5 ส.ค. 2563 ]
13 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าวัดหนองโพธิ์ ถึง ถนนกำลังเอก หมู่ที่ 8 [ 5 ส.ค. 2563 ]
14 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 (จุดที่ 2 ตาหุน) จำนวน 1 โครงการ [ 4 ส.ค. 2563 ]
15 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกคลองตาแหยม บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 3 ส.ค. 2563 ]
16 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 3 ส.ค. 2563 ]
17 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 31 ก.ค. 2563 ]
18 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างขุดลอกคลองลำกุ้งกั้ง บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 [ 31 ก.ค. 2563 ]
19 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างขุดลอกคลองลำชันโพรงตอนล่าง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 [ 31 ก.ค. 2563 ]
20 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกคลองโกรกหอย บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 29 ก.ค. 2563 ]
21 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 29 ก.ค. 2563 ]
22 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยนายเอียด ถึง นานายขาว หมู่ที่ 12 [ 23 ก.ค. 2563 ]
23 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายไร่นางสาวสุวดี แยกจากหนองไอ้เขียว หมู่ที่ 9 [ 23 ก.ค. 2563 ]
24 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสุดเท่ห์ ซอยสุดชื่น หมู่ที่ 5 [ 23 ก.ค. 2563 ]
25 ประกาศ รับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2563 ]
26 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาเจือ ถึง โคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 [ 17 ก.ค. 2563 ]
27 การตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก รอบป่าดอนโบสถ์ หมู่ที่ 2 [ 17 ก.ค. 2563 ]
28 การตรวจรับการจ้างตามโครงการขุดลอกห้วยจับพง บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ช่วงนานางมา ถึงโรงสูบประปา (เก่า) บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 14 ก.ค. 2563 ]
29 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 9 ก.ค. 2563 ]
30 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกคลองตาแหยม บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 9 ก.ค. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24