องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศการตรวจรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำทำนบตาแหน่น บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ส่งมอบงานจ้าง  เมื่อวันที่  3  มิถุนายน  2557     องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  จะทำการตรวจรับในวันที่   5  มิถุนายน  2557   เวลา  09.30  น.  ณ   ที่ตั้งของโครงการ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 มิ.ย. 2557