องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


โครงการฝึกอบรมกู้ชีพ กู้ภัยและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ประจำปี 2557

    รายละเอียดข่าว

     อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.สำนักตะคร้อ  ได้จัดโครงการฝึกอบรมกู้ชีพ กู้ภัยและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ประจำปี 2557  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  โดยโรงพยาบาลเทพารักษ์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ส่งวิทยากรมาให้ความรู้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.สำนักตะคร้อ  และหน่วยกู้ชีพในตำบลสำนักตะคร้อ  เกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยรูปแบบต่างๆ   

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2557