องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว

บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  30  กันยายน  2561

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2561