องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 สถานะเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูล ณ 3 เมษายน 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]
2 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]
3 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]
4 รายงานรับ - จ่าย รายไตรมาศที่ 3 ประจำปีประมาณ2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]
5 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ [ 17 เม.ย. 2562 ]
6 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาศ ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 17 เม.ย. 2562 ]
7 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาศ ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 6 ก.ค. 2561 ]
8 รายงานราายรับ -รายจ่าย รายไตรมาศ ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]
9 รายงานแสดงฐานะทางการเงิน 60 [ 11 ต.ค. 2560 ]
10 ประกาศรายงานแสดงฐานะทางการเงิน 60 [ 11 ต.ค. 2560 ]
11 งบการเงิน 59 [ 17 ต.ค. 2559 ]
12 งบแสดงฐานะการเงิน 58 [ 20 ต.ค. 2558 ]
13 งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2558 [ 20 ต.ค. 2558 ]
14 งบทดลอง ปี 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]
15 รายงานงบรับ - จ่าย ปีงบประมาณ 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]
16 งบแสดงฐานะการเงิน 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]
17 บัญชีรายละเอียดรับ-จ่ายจริง 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]
18 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]
19 งบทดลอง ปี 56 [ 12 พ.ย. 2556 ]
20 งบรับจ่ายตามงบประมาณ ปี 56 [ 12 พ.ย. 2556 ]
21 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 56 [ 12 พ.ย. 2556 ]
22 สถานะการเงินการคลังงบประมาณรับจ่าย ปี 56 [ 12 พ.ย. 2556 ]
23 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 9 ม.ค. 2556 ]
24 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 9 ม.ค. 2556 ]
25 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 9 ม.ค. 2556 ]
26 บัญชีรายละเอียดรับ-จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 9 ม.ค. 2556 ]
27 งบรายรับรายจ่ายตามงบประมาณ ปี 2554 [ 21 มิ.ย. 2555 ]
28 บัญชีรายละเอียดรายรับรายจ่ายจริง ปี 2554 [ 21 มิ.ย. 2555 ]
29 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2554 [ 21 มิ.ย. 2555 ]
30 บัญชีรายละเอียดรายรับรายจ่ายจริง ปี 2553 [ 16 ส.ค. 2554 ]
 
หน้า 1|2