องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 งบการเงิน 59 [ 17 ต.ค. 2559 ]
2 งบแสดงฐานะการเงิน 58 [ 20 ต.ค. 2558 ]
3 งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2558 [ 20 ต.ค. 2558 ]
4 งบทดลอง ปี 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]
5 รายงานงบรับ - จ่าย ปีงบประมาณ 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]
6 งบแสดงฐานะการเงิน 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]
7 บัญชีรายละเอียดรับ-จ่ายจริง 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]
8 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]
9 งบทดลอง ปี 56 [ 12 พ.ย. 2556 ]
10 งบรับจ่ายตามงบประมาณ ปี 56 [ 12 พ.ย. 2556 ]
11 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 56 [ 12 พ.ย. 2556 ]
12 สถานะการเงินการคลังงบประมาณรับจ่าย ปี 56 [ 12 พ.ย. 2556 ]
13 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 9 ม.ค. 2556 ]
14 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 9 ม.ค. 2556 ]
15 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 9 ม.ค. 2556 ]
16 บัญชีรายละเอียดรับ-จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 9 ม.ค. 2556 ]
17 งบรายรับรายจ่ายตามงบประมาณ ปี 2554 [ 21 มิ.ย. 2555 ]
18 บัญชีรายละเอียดรายรับรายจ่ายจริง ปี 2554 [ 21 มิ.ย. 2555 ]
19 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2554 [ 21 มิ.ย. 2555 ]
20 บัญชีรายละเอียดรายรับรายจ่ายจริง ปี 2553 [ 16 ส.ค. 2554 ]
21 งบรายรับรายจ่ายตามงบประมาณ ปี 2553 [ 16 ส.ค. 2554 ]
22 งบแสดงฐานะทางการเงิน [ 16 ส.ค. 2554 ]