องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานแสดงฐานะทางการเงิน 60 [ 11 ต.ค. 2560 ]
2 ประกาศรายงานแสดงฐานะทางการเงิน 60 [ 11 ต.ค. 2560 ]
3 งบการเงิน 59 [ 17 ต.ค. 2559 ]
4 งบแสดงฐานะการเงิน 58 [ 20 ต.ค. 2558 ]
5 งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2558 [ 20 ต.ค. 2558 ]
6 งบทดลอง ปี 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]
7 รายงานงบรับ - จ่าย ปีงบประมาณ 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]
8 งบแสดงฐานะการเงิน 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]
9 บัญชีรายละเอียดรับ-จ่ายจริง 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]
10 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]
11 งบทดลอง ปี 56 [ 12 พ.ย. 2556 ]
12 งบรับจ่ายตามงบประมาณ ปี 56 [ 12 พ.ย. 2556 ]
13 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 56 [ 12 พ.ย. 2556 ]
14 สถานะการเงินการคลังงบประมาณรับจ่าย ปี 56 [ 12 พ.ย. 2556 ]
15 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 9 ม.ค. 2556 ]
16 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 9 ม.ค. 2556 ]
17 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 9 ม.ค. 2556 ]
18 บัญชีรายละเอียดรับ-จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 9 ม.ค. 2556 ]
19 งบรายรับรายจ่ายตามงบประมาณ ปี 2554 [ 21 มิ.ย. 2555 ]
20 บัญชีรายละเอียดรายรับรายจ่ายจริง ปี 2554 [ 21 มิ.ย. 2555 ]
21 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2554 [ 21 มิ.ย. 2555 ]
22 บัญชีรายละเอียดรายรับรายจ่ายจริง ปี 2553 [ 16 ส.ค. 2554 ]
23 งบรายรับรายจ่ายตามงบประมาณ ปี 2553 [ 16 ส.ค. 2554 ]
24 งบแสดงฐานะทางการเงิน [ 16 ส.ค. 2554 ]