องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ข.6 [ 1 มิ.ย. 2559 ]
2 แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 มิ.ย. 2559 ]
3 บันทึกการเสียสละ/บริจาคที่ดิน [ 1 มิ.ย. 2559 ]
4 แบบคำขอ/คัดลอกข้อมูล/เอกสารของทางราชการ [ 1 มิ.ย. 2559 ]
5 ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตาม พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 [ 1 มิ.ย. 2559 ]
6 คำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ กอ.1 [ 1 มิ.ย. 2559 ]
7 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ แบบ ทพ. [ 1 มิ.ย. 2559 ]
8 หนังสือยินยอมให้ดำเนินการขุดดิน/ถมดิน [ 1 มิ.ย. 2559 ]
9 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร แบบ ข.1 [ 1 มิ.ย. 2559 ]