องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด. 5) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 13 ต.ค. 2559 ]
2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามประกาศ คตง.) [ 13 ต.ค. 2559 ]
3 แผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด. 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 13 ต.ค. 2559 ]
4 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ตามประกาศ คตง. [ 12 ต.ค. 2558 ]
5 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ ผด. 5 ปีงบประมาณ 2559 [ 12 ต.ค. 2558 ]
6 แผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด. 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 12 ต.ค. 2558 ]
7 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 23 ก.ย. 2558 ]
8 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผด.5 [ 23 ก.ย. 2558 ]
9 แผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด. 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 23 ก.ย. 2558 ]
10 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) ผด. 5 [ 27 ต.ค. 2557 ]
 
หน้า 1|2