องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ผด. 5) [ 28 มิ.ย. 2561 ]
2 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามประกาศ คตง.) [ 28 มิ.ย. 2561 ]
3 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560) [ 28 มิ.ย. 2561 ]
4 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) [ 10 พ.ค. 2561 ]
6 แผนปฏิบัติการจัดซื้้อจัดจ้าง (แบบ ผด. 5) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) [ 10 พ.ค. 2561 ]
7 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ตามประกาศ คตง.)(เพิ่มเติม) [ 10 พ.ค. 2561 ]
8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ตามประกาศ คตง.) [ 17 ต.ค. 2560 ]
9 แผนปฏิบัติการจัดซื้้อจัดจ้าง (แบบ ผด. 5) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 17 ต.ค. 2560 ]
10 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 17 ต.ค. 2560 ]
11 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด. 5) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 13 ต.ค. 2559 ]
12 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามประกาศ คตง.) [ 13 ต.ค. 2559 ]
13 แผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด. 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 13 ต.ค. 2559 ]
14 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ตามประกาศ คตง. [ 12 ต.ค. 2558 ]
15 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ ผด. 5 ปีงบประมาณ 2559 [ 12 ต.ค. 2558 ]
16 แผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด. 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 12 ต.ค. 2558 ]
17 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 23 ก.ย. 2558 ]
18 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผด.5 [ 23 ก.ย. 2558 ]
19 แผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด. 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 23 ก.ย. 2558 ]
20 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) ผด. 5 [ 27 ต.ค. 2557 ]
21 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ผด.5) [ 13 ต.ค. 2557 ]
22 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ผด. 2) [ 13 ต.ค. 2557 ]
23 ผด. 2 ปีงบประมาณ 2557 [ 16 ต.ค. 2556 ]
24 ผด. 5 ปีงบประมาณ 2557 [ 16 ต.ค. 2556 ]
25 ผด. 5 [ 25 เม.ย. 2556 ]
26 ผด.2 [ 25 เม.ย. 2556 ]