องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (ผด. 5)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 ...................................................................... ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยส่วนการคลัง ได้จัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 ตามแบบ ( ผด.5 ) เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามความต้องการในการใช้และระยะเวลาในการใช้พัสดุรายละเอียดตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ จึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 (นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2555