องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 เดือน เมษายน 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]
2 เดือน มีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]
3 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]
4 เดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]
5 เดือน ธันวาคม 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]
6 เดือน พฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]
7 เดือน ตุลาคม 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]
8 เดือน กันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]
9 เดือน สิงหาคม 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]
10 เดือน กรกฎาคม 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]
11 เดือน มิถุนายน 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]
12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]
13 เดือน เมษายน 2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]
14 เดือน มีนาคม 2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]
15 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]
16 เดือน มกราคม 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]
17 เดือน ธันวาคม 2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]
18 เดือน พฤศจิกายน 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]
19 เดือน ตุลาคม 2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]
20 เดือน กันยายน 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]
21 เดือน สิงหาคม 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]
22 เดือน กรกฎาคม 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]
23 เดือน มิถุนายน 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]
24 เดือน พฤษภาคม 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]
25 เดือน เมษายน 2562 [ 14 พ.ค. 2562 ]
26 เดือน มีนาคม 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]
27 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 14 มี.ค. 2562 ]
28 เดือน มกราคม 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]
29 เดือน ธันวาคม 2561 [ 11 ม.ค. 2562 ]
30 เดือน พฤศิกายน 2561 [ 11 ธ.ค. 2561 ]
 
หน้า 1|2|3