องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองโป่งเป้ง หมู่ที่ 7 [ 13 พ.ค. 2564 ]
2 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 13 พ.ค. 2564 ]
3 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง ซอยไร่ยายหยิบ ถึง นาตาสิทธิ์ หมู่ที่ 12 [ 6 พ.ค. 2564 ]
4 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองสุข หมู่ที่ 13 [ 6 พ.ค. 2564 ]
5 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวังกะหาด ถึง นาน้อย หมู่ที่ 15 บ้านวังกะหาด [ 23 มี.ค. 2564 ]
6 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ [ 22 มี.ค. 2564 ]
7 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังสายหนองประดู่สายที่ 2 หมู่ที่ 6 บ้านชุมชนพัฒนา [ 22 มี.ค. 2564 ]
8 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 22 มี.ค. 2564 ]
9 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (Cape seal) สายทุ่งน้อย หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ [ 18 ก.พ. 2564 ]
10 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ [ 18 ก.พ. 2564 ]
11 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังเมรุ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร [ 18 ก.พ. 2564 ]
12 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ซอยสายเมรุ ซอยเทพธงชัย - ลุงสนั่น [ 18 ก.พ. 2564 ]
13 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกคลองสายเกาะหินปูน บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 [ 18 ก.พ. 2564 ]
14 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังสายหนองประดู่สายที่ 2 หมู่ที่ 6 บ้านชุมชนพัฒนา [ 18 ก.พ. 2564 ]
15 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุทธรักษา หมู่ที่ 9 บ้านวังกะทะ [ 18 ก.พ. 2564 ]
16 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายบ้านศิลาทอง ถึงบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง [ 18 ก.พ. 2564 ]
17 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมีมล หมู่ที่ 15 บ้านวังกะหาด [ 18 ก.พ. 2564 ]
18 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายวังกะหาด ถึง นาน้อย หมู่ที่ 15 บ้านวังกะหาด [ 18 ก.พ. 2564 ]
19 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าวัด จากร้านตะคร้อน้ำแข็ง ถึงศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ที่ 16 บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา [ 18 ก.พ. 2564 ]
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.พ. 2564 ]
21 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบป่าดอนโบสถ์ หมู่ที่ 2 [ 8 ก.พ. 2564 ]
22 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองสุข หมู่ที่ 13 [ 8 ก.พ. 2564 ]
23 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง ซอยไร่ยายหยิบ ถึง นาตาสิทธิ์ หมู่ที่ 12 [ 8 ก.พ. 2564 ]
24 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ม.ค. 2564 ]
25 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำหว่า 170 กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน [ 18 ม.ค. 2564 ]
26 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ [ 21 ธ.ค. 2563 ]
27 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองโป่งเป้ง หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ [ 21 ธ.ค. 2563 ]
28 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยโคกหัวไอ้คง หมู่ที่ 13 บ้านถนอมเขต [ 21 ธ.ค. 2563 ]
29 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทุ่งน้อย หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ [ 21 ธ.ค. 2563 ]
30 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยรุ่งเรืองชัย หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ [ 21 ธ.ค. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5