องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ก.ย. 2564 ]
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ก.ย. 2564 ]
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศิลาทอง ถึงบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ก.ย. 2564 ]
4 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายวังกะหาดถึงบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 15 บ้านวังกะหาด จำนวน 1 โครงการ [ 13 ก.ย. 2564 ]
5 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร จำนวน 1 โครงการ [ 10 ก.ย. 2564 ]
6 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร จำนวน 1 โครงการ [ 9 ก.ย. 2564 ]
7 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศิลาทอง ถึงบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง จำนวน 1 โครงการ [ 8 ก.ย. 2564 ]
8 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ จำนวน 1 โครงการ [ 7 ก.ย. 2564 ]
9 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตบริเวณประตูทางเข้าด้านทิศเหนือถึงอาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร [ 16 ส.ค. 2564 ]
10 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 16 ส.ค. 2564 ]
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ขฉ 4320 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2564 ]
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2564 ]
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2564 ]
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบำรุงรักษาและซ๋อมแซมครุภัณฑ์ของ ศพด. จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกรอบป่าดอนโบสถ์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2564 ]
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]
20 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบป่าดอนโบสถ์ หมู่ที่ 2 [ 23 มิ.ย. 2564 ]
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายและอัดเสียงประชาสัมพันธ์ตามโครงการออกบริการการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายชุมชนพัฒนาถึงวังอ่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก สายหนองกก หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอภิชาต ชินขุนทด ถึง บ้านนายศักดิ์ดา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกตะแบก ถึง วังมะนาว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]
27 ประกาศราคากลาง อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]
30 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกตะแบก ถึง วังมะนาว หมู่ที่ 8 [ 1 มิ.ย. 2564 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6