องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างชุดอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 พ.ย. 2561 ]
2 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายโกรกดินแดง ถึงโนนกรวย หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 31 ก.ค. 2561 ]
3 ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โาครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 [ 6 ก.ค. 2561 ]
4 ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561 (เฉพาะเจาะจง) [ 2 ก.ค. 2561 ]
5 ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 27 ก.ค. 2560 ]
6 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) (ครั้งที่ 2) พร้อมติดตั้งครบชุด หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา จำนวน 1 ชุด [ 30 ก.ย. 2559 ]
7 ประกาศประกาวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 25 ธ.ค. 2558 ]
8 ประกาศประกาวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 [ 25 ธ.ค. 2558 ]
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด. 3) แบบตอกเข็ม หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 พ.ย. 2558 ]
10 ประกาศสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา [ 24 พ.ย. 2558 ]
11 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งครบชุด หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา จำนวน 1 ชุด [ 18 พ.ย. 2558 ]
12 ประกาศสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP / Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป เขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา [ 22 ต.ค. 2558 ]
13 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.ระบายน้ำท่วมขังบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 11 ส.ค. 2558 ]
14 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา [ 11 ส.ค. 2558 ]
15 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 [ 12 มิ.ย. 2558 ]
16 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 [ 1 พ.ค. 2558 ]
17 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิ์กลาง บ้านหนองโพธิ์เหนือ - บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 8 - 13 [ 1 พ.ค. 2558 ]
18 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังเมรุวัดสำนักตะคร้อ บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 [ 1 พ.ค. 2558 ]
19 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำนักตะคร้อ [ 29 เม.ย. 2558 ]
20 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ - อุปกรณ์การศึกษา จำนวน 56 รายการ [ 7 เม.ย. 2558 ]
21 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายภายในส่วนราชการ หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ [ 13 มี.ค. 2558 ]
22 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ [ 12 มี.ค. 2558 ]
23 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 2 ก.พ. 2558 ]
24 ประกาศ ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 28 ม.ค. 2558 ]
25 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 [ 16 ม.ค. 2558 ]
26 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 [ 16 ม.ค. 2558 ]
27 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 [ 16 ม.ค. 2558 ]
28 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 13 [ 16 ม.ค. 2558 ]
29 ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ [ 1 ธ.ค. 2557 ]
30 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา [ 19 พ.ย. 2557 ]
 
หน้า 1|2|3