องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.( LPA)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560 : ด้านที่1 การบริหารจัดการ [ 1 มี.ค. 2560 ]
2 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560 : ด้านที่2 ด้านการบริหารบุคคลและกิจการสภา [ 1 มี.ค. 2560 ]
3 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560 : ด้านที่3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง [ 1 มี.ค. 2560 ]
4 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560 : ด้านที่4 ด้านการบริการสาธารณะ [ 1 มี.ค. 2560 ]
5 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560 : ด้านที่5 ด้านธรรมาภิบาล [ 1 มี.ค. 2560 ]
6 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560 : ด้านที่6 แบบติดตามนวัตกรรมท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2560 ]
7 เอกสารประกอบการสัมมนาชี้แจงทีมประเมิน LPA [ 5 ม.ค. 2559 ]
8 แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ – อปท) ประจำปี 2559 [ 5 ม.ค. 2559 ]
9 แบบประเมิน LPA ด้านที่ 1 (2559) [ 5 ม.ค. 2559 ]
10 แบบประเมิน LPA ด้านที่ 2 (2559) [ 5 ม.ค. 2559 ]
11 แบบประเมิน LPA ด้านที่ 3 (2559) [ 5 ม.ค. 2559 ]
12 แบบประเมิน LPA ด้านที่ 4 (2559) [ 5 ม.ค. 2559 ]