องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 คู่มือ : การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 2 มิ.ย. 2559 ]
2 คู่มือ : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 2 มิ.ย. 2559 ]
3 คู่มือ : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 มิ.ย. 2559 ]
4 คู่มือ : การขอต่อายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 2 มิ.ย. 2559 ]
5 คู่มือ : การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 2 มิ.ย. 2559 ]
6 คู่มือ : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 2 มิ.ย. 2559 ]
7 คู่มือ : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 2 มิ.ย. 2559 ]
8 คู่มือ : การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 2 มิ.ย. 2559 ]
9 คู่มือ : การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 2 มิ.ย. 2559 ]
10 คู่มือ : การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 มิ.ย. 2559 ]
 
หน้า 1|2|3