องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560


ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสำนักตะคร้อ  โดยมีส่วนราชการเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประจำปี  2560  เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ้่น  ของไทย  ให้คงอยู่ต่อไป  และเป็นการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตามอย่างถูกขนบธรรมเนียมประเพณีต่อไป