องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ร่วมกับส่วนราชการในตำบลสำนักตะคร้อ ได้จัดประชุมชี้แจง ปรึกษา เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ 2560