องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปี 2561


ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส่วนสำนักงานปลัด   ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า  ในวันที่  24  มกราคม  2561   ณ  สำนักสงฆ์วัดป่าแดนสงฆ์  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้ความรู้แก่เครือข่ายในดูแลรักษาควบคุมและป้องกันทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่  จากการเกิดไฟไหม้ป่า