องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2561  ขึ้น  ในวัน  13  มกราคม  2561   ณ  ลานหน้าที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ   เพื่อให้เด็กๆ  ภายในตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  และเป็นการดึงดูดเด็กและผู้ปกครองให้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่  แทนการออกไปทำกิจกรรมนอกพื้นที่  เป็นการลดอุบัติเหตุทางถนนได้ด้วย   โดยมีกิจกรรมต่างๆ  เช่น  มีการแสดงของเด็ก  ศพด. อบต.สำนักตะคร้อ  ส่งเสริมกิจกรรมของเด็กในตำบล  อย่างเช่น  มีการแสดงวงดนตรีของนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ   มีกิจกรรมปั้นแป้ง   ระบายสีปูนปาสเตอร์  ประดิษฐ์ของเล่นจากไม้ไอศกรีม  โยนห่วงพาโชค  ตอบคำถามและยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง  ห้าง  ร้านต่างๆ  ผู้นำทุกท่าน  ในการนำขนม  น้ำดื่มมามอบให้