องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


พิธีมอบอนุบัตร ประจำปีการศึกษา 2560


ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดพิธีมอบอนุบัตร  ประจำปีการศึกษา  2560   เพื่อส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรในระดับก่อนวัยเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  เพื่อจะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป