องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เทิดทูนคนโคราช (รำลึกวีรกรรมท้าวสุรนารี) ประจำปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  เทิดทูนคนโคราช (รำลึกวีรกรรมท้าวสุรนารี) ประจำปี 2561  ในวันที่  31  มีนาคม  2561  ณ  ลานหน้าอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี  ประจำอำเภอเทพารักษ์  โดยมีกิจกรรมบวงสรวง  และรำถาย  เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง  และชาวเทพารักษ์