องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี2561


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ประจำปี  2561  ระหว่างวันที่  19 - 22  เมษายน 2561  ณ  สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเทพารักษ์  โดยได้จัดกีฬา  จำนวน  5   ประเภท   ได้แก่ 
  1. ฟุตบอล 7 คน  มี  3  รายการ  ได้แก่ 
      1.1 ฟุตบอลชายทั่วไป
      1.2 ฟุตบอลชาย  40 ปีขึ้นไป
      1.3 ฟุตบอลหญิงทั่วไป
  2. วอลเล่ย์บอลหญิง
  3.  ฟุตซอลชาย   มี  2  รุ่น  ได้แก่
      3.1 ฟุตซอลชายอายุไม่เกิน  12 ปี
      3.2 ฟุตซอลชายอายุไม่เกิน  15 ปี
  4. เปตองทีมผสมประชาชนทั่วไป
  5. เซปักตะกร้อประชาชนทั่วไปชาย 

และการประกวดผลผลิตทางการเกษตร  และการแข่งขันกีฬาชาวไร่ ชาวนา

โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนชาวตำบลสำนักตะคร้อเป็นอย่างดี  และดีมาก