องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2561


ด้วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อป้องกัน ควบคุมและระงับโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ ลดอัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก