องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561


งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ได้ทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการระงับและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชน และการสังเกตุอาการของสัตว์เลี้ยง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับตนเองและบุคคลรอบข้าง