องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561


    ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   เพื่อป้องกันและรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน  เพื่อให้ความช่วยเหลือในการมีส่วนร่วมในสังคม  และเพื่อให้บริการกับประชาชนที่แวะพักในระหว่างการเดินทาง  มิให้เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่