องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562


    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2562  ขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม  พ.ศ. 2562  ซึ่งตรงกับวันที่ 12  มกราคม  พ.ศ.2562   โดยในงานจะมีการแสดงของเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์  และนักเรียนโรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม  อีกทั้งยังมีการเล่นเกมส์  กิจกรรมเข้าฐาน  มอบทุนการศึกษา  มอบของรางวัลและขนมให้แก่เด็กที่มาร่วมกิจกรรมในงาน  ผลของการจัดงาน  กิจกรรมในครั้งนี้  ได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยม  ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของรางวัล  ขนมและผู้สนับสนุนโรงทานสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรมทุกท่าน