องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การดำเนินการสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ ITA


ขอประชาสัมพันธ์การกรอกแบบการดำเนินการสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ผ่านระบบ ITA  โดยท่านสามารถเข้าระบบได้ 2 ช่องทาง
       1. ผ่านเว็บไซด์  http://itas.nacc.go.th/go/eit/jt987h.  หรือ
       2. สแกนผ่าน QR Code. ตามรูปภาพที่แนบมาพร้อมนี้

        จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์และดำเนินการ