องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562


  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  โดยการนำของผู้บริหาร  สมาชิกฯ  และผู้นำตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมลอยกระทง  ประจำปี 2562  เพื่อสืบสาน  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม    และเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมการท้องเที่ยวในท้องถิ่น อันมีมาแต่ดั้งเดิมให้คงอยู่ตลอดไป โดยได้จัดกิจกรรม  ดังนี้
     ภาคเช้า     เริ่มเวลา  08.00 - 12.00 น.  มีกิจกรรมดังนี้
          1.  ประดิษฐ์กระทงใบตอง - ดอกไม้สด
          2.  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
               -  เตะปี๊บ                   -  วิ่งซุปเปอร์แมน
               -  วิ่งผลัดกระสอบ      -  ชักเย่อ
               -  เก้าอี้ดนตรี
     ภาคค่ำ      เริ่มเวลา   18.00 น.    การประกวดนางนพมาศ  ประจำปี 2562