องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี 2562


          องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา  ประจำปี 2562  ขึ้น  ในวันที่  13  ธันวาคม  2562  ณ  บ้านวังกะทะ  หมู่ที่ 9  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีเป้าหมาย  เพื่อ

1.  การมีส่วนร่วมของประชาชนจิดอาสาในพื้นที่
2.  แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย
3.  การปรับภูมิทัศนียภาพสิ่งแวดล้อม
4.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำสาธารณะได้อย่างยั่งยืน
5.  แก้ไขปัญหาผักตบชวาและคุณภาพน้ำในลำคลอง