องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และวันต้นไม้แห่งชาติ


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และวันต้นไม้แห่งชาติ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยมีเป้าหมาย เพื่อ ให้ประชาชนในตำบล หน่วยงานของรัฐ และทุกภาคส่วน ได้สานต่อความดี สร้างความสามัคคี ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งยังช่วยปรับทัศนียภาพให้มีความร่มรื่น เพิ่มพื้นที่ป่าในชุมชน