องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องจากได้รับผลกระทบจาก "โนอึล"


       องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้เข้าให้ความช่วยเหลือ  ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  พบว่า หมู่ที่ 3 ,4,8 และ 11  ตำบลสำนักตะคร้อ  ได้รับผลกระทบจากพายุ โนอึล  ช่วงระหว่างวันที่  18 - 20 กันยายน 2563  อันเป็นผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน  ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน