องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


โครงการกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง


     องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  เล็งเห็นเกษตรทฤษฎใหม่เศรษฐกิจพอเพียง  จึงเกิดเป็นโครงการกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพื่อผลักดันให้มีการถ่ายทอดความรู้  จัดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อขยายผลไปสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและยั่งยืน  สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย