องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
 


ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง  วันที่  31  ตุลาคม  2563  ณ  วัดสำนักตะคร้อ  ตำบลสำนักตะคร้อ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและภาคค่ำ  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา  08.00 - 22.00 น.   ทั้งนี้จึงขอเชิญประชาชนตำบลสำนักตะคร้อ  และตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม  ของชาวไทยให้คงอยู่ตลอดไป