องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


คณะกรรมการตรวจประเมินหมู่บ้านตามโครงการชุมชนสะอาด ปราศจากโรคติดต่อ ประจำปี ๒๕๕๖


คณะกรรมการตรวจประเมินหมู่บ้านตามโครงการชุมชนสะอาด  ปราศจากโรคติดต่อ  ประจำปี ๒๕๕๖  ตามโครงการของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ดำเนินการออกประเมินในระหว่างวันที่  ๒๓ - ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๖  ภายในตำบลสำนักตะคร้อ