องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2558-2560)


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  โดยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้จัดโครงการประชุมประชาคม  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2558-2560)  ขึ้น
ซึ่งในการจัดทำแผนปีนี้  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  โดยการนำของคณะผู้บริหาร  ข้าราชการและพนักงาน  ได้ออกจัดประชุมประชาคม ทั้ง 16 หมู่บ้าน  โดยจัดหมู่บ้านละ 1 วัน  รวมเป็น  16  วัน