องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ สมาชิก อปพร. และซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ประจำปี 2559


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส่วนสำนักงานปลัด  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมทบทวน สมาชิก อปพร.และซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ประจำปี 2559  โดยได้ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้กับพนักงาน  เจ้าหน้าที่  ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ