องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ร่วมกับหน่วยงานราชการภายในอำเภอเทพารักษ์  ร่วมกันแสดงจิตอาสา  พัฒนาพื้นที่ให้สะอาดและน่าอยู่  ร่วมกัน  และองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ยังได้รับการประสานงานจากกรมทางหลวง  ในการเข้ามาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดให้ด้วย