องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
 


โครงการกิจกรรม 5 ส. โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ได้ดำเนินโครงการกิจกรรม 5 ส. ( Big Cleaning Day ) ในวันศุกร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยการนำของคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-01
2024-03-19
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-09