องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
  แนวทางปฏิบัติการคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษี...[วันที่ 2023-11-20][ผู้อ่าน 3]
 
  ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [วันที่ 2023-11-20][ผู้อ่าน 1]
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำนักตะคร้อ เข้าศึกษาเรียน...[วันที่ 2023-09-20][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิกา...[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการรักษาป่ามเหสักข์-สักสยามินทร์ ประจำปี พ.ศ. ...[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประ...[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พ...[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรมพ่นหมอกค...[วันที่ 2023-09-04][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการส่งเสริมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ปร...[วันที่ 2023-09-01][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็...[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและวันต้นไม้แห...[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการอุ่นไอรักอ้อมกอดแม่[วันที่ 2023-08-10][ผู้อ่าน 20]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17