องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
  โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 [วันที่ 2024-03-19][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ตำบลสำนักตะคร้อ ...[วันที่ 2024-03-05][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานข...[วันที่ 2024-03-04][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 22 ...[วันที่ 2024-02-23][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบปร...[วันที่ 2024-02-19][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั้งยื...[วันที่ 2024-02-16][ผู้อ่าน 27]
 
  การสุ่มตรวจผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อ...[วันที่ 2024-02-09][ผู้อ่าน 14]
 
  การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการระบ...[วันที่ 2024-02-07][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั้งยื...[วันที่ 2024-02-07][ผู้อ่าน 19]
 
  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-...[วันที่ 2024-02-02][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย...[วันที่ 2024-01-29][ผู้อ่าน 15]
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยองค์การบริห...[วันที่ 2024-01-15][ผู้อ่าน 8]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18