องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th
 
 
   ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)[วันที่ 2023-01-24][ผู้อ่าน 34]
 
  ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (E...[วันที่ 2023-01-17][ผู้อ่าน 68]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์...[วันที่ 2022-09-07][ผู้อ่าน 112]
 
  โครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2565[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 111]
 
  โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บ...[วันที่ 2022-08-29][ผู้อ่าน 96]
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พ...[วันที่ 2022-08-18][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริห...[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 54]
 
  โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 25...[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 65]
 
  โครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย...[วันที่ 2022-07-05][ผู้อ่าน 68]
 
  โครงการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565[วันที่ 2022-06-13][ผู้อ่าน 90]
 
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ...[วันที่ 2022-04-18][ผู้อ่าน 180]
 
  กิจกรรมล้างตลาดป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโ...[วันที่ 2022-04-05][ผู้อ่าน 189]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15